MVO

MVO
Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. Daarom staat het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel binnen onze bedrijfsvoering. Wij werken met ons duurzaamheidsbeleid mee aan die duurzame toekomst door ons te richten op een drietal specifieke Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde naties. 

Social Return

Op verzoek van de klant besteden we een percentage van de omzet aan social return. We creëren dan een gehele of gedeeltelijke werk(ervarings)plaats of leerwerkplek aanvullend aan onze huidige formatie. Dit doen we samen met lokale sociale partners die ons bij de invulling ondersteunen. Bij afsluiting van het boekjaar maken we aantoonbaar dat we het gevraagde percentage hebben ingevuld.

 
Niet alleen vanuit eisen van klanten hebben we aandacht voor de toegankelijkheid van mensen tot de arbeidsmarkt.
Daarom kiezen we ervoor om:


Mensen met een beperking een kans te bieden.
 Tijd en energie te steken in de begeleiding van werknemers.
 Verantwoordelijkheid te nemen voor jongeren en hen stageplaatsen aan te bieden.
 Erkend leerbedrijf te zijn in de grotere vestigingen: Veenendaal, Zwolle, Deventer en Groningen.
 Bij werving en selectie, ongeacht leeftijd, afkomst of arbeidsbeperking te kijken naar de competenties.


 
 

Energieneutraal LC

Het klimaat gaat ons aan het hart, daarom hebben we een sterke focus op de beheersing van ons energieverbruik en CO2 uitstoot. Met de bouw van ons logistiek centrum, het hart van onze organisatie hebben we in 2017 een belangrijke stap gezet. Het gebouw is energieneutraal door gebruik van aardwarmte (voor onze klimaatregeling), zonne-energie (elektriciteit) en grondwater (installaties en toiletten). Met slimme toepassingen wordt energie bespaard door automatische registratie van medewerkers in de ruimten. Waar geen mensen aanwezig zijn, worden verlichting en klimaat aangepast. Alle vestigingen van Bus worden zo veel mogelijk voorzien van zonnepanelen en ledverlichting.
 
 

Vervoer en milieu

Het reduceren van brandstofverbruik en het gebruik van minder milieubelastende bedrijfswagens is een voortdurend punt van aandacht. Bedrijfswagens voldoen aan Euro norm 6, personenwagens worden ook aangepast aan deze standaard of vervangen door elektrische voertuigen. We stimuleren woon-werk met de fiets en we werken steeds vaker van thuis en vergaderen vaker online. Hiermee besparen we veel op vervoersbewegingen. Vervoer naar de klant wordt zoveel mogelijk beperkt door het maken van afspraken over vaste leverdagen, waardoor bestellingen ‘geclusterd’ kunnen worden en een optimale route kan worden bepaald. Met onze vervoerders maken we afspraken over type motoren en efficiënt vervoer. We werken veel met DHL, een pionier op het gebied van groene logistiek en met de missie om nul uitstoot te realiseren in 2050. Voor leveringen in (binnen)steden zoeken we actief naar mogelijkheden voor een schone bevoorrading. Bijvoorbeeld via een hub van waaruit de zendingen via emissievrij transport aan de klant worden geleverd
 

Duurzaam assortimentsbeheer

Wij voeren een actief beleid voor het uitbannen van CMR-stoffen. Dit zijn stoffen die Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht) zijn. Producten die CMR-stoffen bevatten willen we niet langer verkopen. Met onze nieuwe database voor gevaarlijke stoffen kunnen we deze op korte termijn gaan uitbannen. Voor deze producten, maar ook breder zoeken we continu naar alternatieven die niet alleen minder schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ook voor het milieu. Bijvoorbeeld de ruitensproeier antivries waarbij wij een speciaal ontwikkelde CMR vrije variant van dit artikel op voorraad hebben. Ook voor werkkleding zoeken we naar duurzame alternatieven. We werken hiervoor veel met Mascot. Zij hebben een collectie duurzame producten van 100% biologisch katoen of een mix van 60% biologisch katoen en 40% gerecycled polyester.
 

Certificeringen

Bus is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (gezond en veilig werken). De certificaten helpen ons om onze prestaties op deze gebieden continu te verbeteren. Hiervoor hebben we een beleid en doelstellingen geformuleerd en afspraken gemaakt over de uitvoering van de verschillende processen. Door middel van interne audits en controle controleren we onszelf. Net als bij een externe audit kijken we of we ons aan de afspraken houden en in welke processen nog verbeteringen mogelijk zijn. Beoordelingen en klachten van klanten en beoordelingen van leveranciers zijn hier een belangrijk onderdeel van.

Meer lezen over ons MVO-beleid? Bekijk het hier